Štátne sviatky 2024

Štátne sviatky 2024: Kedy sa čo oslavuje a otváracia doba

Poďte sa dozvedieť niečo o tom kedy a aké budú štátne sviatky 2024. Vydajte sa na pútavú cestu kalendárom plnej osláv, tradícií a významných okamihov. Každý štátny sviatok so sebou nesie vlastné dejiny a tradície, a my sa pozrieme na to, čo môžete očakávať počas týchto výnimočných dní v budúcom roku. Spoločne preskúmame, ktoré dáta vás čakajú, aké významné udalosti sa oslavujú. nahliadneme aj na otázku otváracia doba sviatky, aby sme vám pomohli naplánovať tie najlepšie sviatočné zážitky. Pripravte sa na rozmanitú paletu štátnych sviatkov, kde sa prelína história, kultúra a súčasnosť.

Štátne sviatky

Štátne sviatky sú špeciálne dni, venované oslavám alebo pripomienkam významných udalostí v histórii. Tieto štátne sviatky môžu mať národný alebo regionálny význam, pričom niektoré sú oslavované po celej krajine, zatiaľ čo iné sú špecifické pre určité oblasti. Ich povaha sa môže odvíjať od historických udalostí až po náboženské dni, ako sú napríklad Vianoce. Niektoré štátne sviatky sú skôr slávnostnej povahy, slúžiacej na oslavu radosti a jednoty obyvateľstva, zatiaľ čo iné sú zamerané na pripomínanie dôležitých historických udalostí.

Štátne sviatky 2024

Štátne sviatky 2024 prehľad

DátumDeňOtváracia dobaSviatok
1.1.PondelokZatvorenéNový rok, Deň vzniku Slovenskej republiky
6.1.SobotaZatvorenéZjavenia Pána (Traja králi)
29.3..PiatokZatvorenéVeľký piatok
1.4.PondelokZatvorenéVeľkonočný pondelok
1.5.StredaZatvorenéSviatok práce
8.5.StredaZatvorenéDeň víťazstva nad fašizmom
5.7.PiatokZatvorenéSviatok svätého Cyrila a Metoda
29.8.ŠtvrtokZatvorenéVýročie Slovenského národného povstania
1.9.NedeľaZatvorenéDeň Ústavy Slovenskej republiky
15.9.NedeľaZatvorenéSedembolestná Panna Mária
1.10.UtorokZatvorenéSviatok všetkých svätých
17.11.NedeľaZatvorenéDeň boja za slobodu a demokraciu
24.12.UtorokOtvorené do 12:00Štedrý deň
25.12.StredaZatvorené1. sviatok vianočný
26.12.ŠtvrtokZatvorené2. sviatok vianočný
Prehľadná tabuľka štátnych sviatkov 2024

Štátne sviatky 2024, tradície a histórie

Kedy sú štátne sviatky 2024? Pre vstup do sveta štátnych sviatkov v roku 2024 nám poslúži úvod plný očakávania a radosti z blížiacich sa udalostí. Rok 2024 vás zavedie do rôznych sviatočných okamihov, ktoré obohatia vaše kalendáre a ponúknu vám príležitosť na oslavy, reflexiu a spojenie s tradíciami. Pripravte sa na pestrý rok plný významných dní a sviatkov, ktoré vám prinesú radosť, pohodu a zdieľané chvíle s vašimi blízkymi.

Prvá polovica roka

1.1. Nový rok, Deň vzniku Slovenskej republiky

 • Nový rok, slávený prvého januára, znamená začiatok nového kalendárneho roka a je spojený s radostnými oslavami a predsavzatiami. Deň vzniku Slovenské republiky, pripadajúci na prvého septembra, je národným sviatkom oslavujúcim vznik samostatného slovenského štátu v roku 1993 po rozdelení Československa. Oba tieto dni sú na Slovensku považované za sviatočné a väčšina obchodov a podnikov je v týchto dňoch zatvorená. Oslavy sú často sprevádzané kultúrnymi podujatiami a slávnosťami, ktoré zdôrazňujú historické a národné momenty vytvorenia samostatnej Slovenskej republiky. Tieto sviatky tak poskytujú ľuďom príležitosť na odpočinok a spoločenské aktivity.

6.1. Zjavenia Pána (Traja králi)

 • Zjavenia Pána, známy aj ako sviatok Traj kráľov, je dôležitým kresťanským sviatkom sláveným 6. januára. Tento deň označuje Biblický okamih, keď traja mudrci či kráľovi, vedení hviezdou, prišli do Betlehema, aby poklonili novonarodenému Ježišovi a darovali mu zlato, kadidlo a myrhu. Tento sviatok je spájaný s koncom Vianočného obdobia a symbolizuje oznámenie Ježišovho príchodu na svet nielen pre Židov, ale pre celé ľudstvo. Oslavy Zjavenia Pána sa líšia v rôznych kultúrach, ale často zahŕňajú liturgické obrady, tradičné pochody a rodinné spoločenské podujatia. Tento sviatok sa vyznačuje duchovnou hĺbkou a symbolikou príchodu Mesiáša pre všetkých ľudí.

29.3. Veľký piatok

 • Veľký piatok, predvečer Veľkej noci v kresťanskom kalendári, je významným dňom spojeným s ukrižovaním a smrťou Ježiša Krista. Pre kresťanov predstavuje deň zamyslenia a spomínania na Ježišovu obeť za spásu ľudstva. Tradične sú spojené s liturgiou a bohoslužbami reflektujúcimi udalosti, ktoré sa v minulosti stali. Veľký piatok často zahŕňa post a slúži ako príležitosť na duchovné zamyslenie.

1.4. Veľkonočný pondelok

 • Veľkonočný pondelok je kresťanský sviatok. Tento deň oslavuje vzkriesenie Ježiša Krista. U nás je Veľkonočný pondelok štátnym sviatkom, čo znamená voľno od práce. Obyčajne je spojený s rôznymi tradičnými aktivitami, ako sú veľkonočné sprievody, koledovanie, a najrôznejšie veselé a rodinné udalosti.

1.5. Sviatok práce

 • Sviatok práce, oslavovaný 1. mája, je medzinárodným dňom vzdávajúcim hold pracujúcemu obyvateľstvu a pracovnému hnutiu. Tento verejný sviatok je spojený s akciami, sprievodmi a demonštráciami, počas ktorých sa diskutuje o pracovných právach a sociálnych otázkach. Pre mnoho zamestnancov znamená tento deň voľno od práce a príležitosť aktívne vyjadriť podporu rovnosti a spravodlivosti v pracovnom prostredí.

8.5. Deň víťazstva nad fašizmom

 • Deň víťazstva je významným sviatkom, sláveným vo viacerých krajinách, pripomínajúcim dôležité vojenské víťazstvá, ako napríklad koniec druhej svetovej vojny. Oslavy zahŕňajú vojenské prehliadky, pamätné ceremónie a verejné akcie, počas ktorých ľudia vyjadrujú vďačnosť za dosiahnutý mier a slobodu. Tento deň tiež slúži na uctenie obetí vojny a hrdinských činov vojakov, a zároveň na reflexiu nad výzvami pre udržanie mieru a bezpečnosti vo svete.

Druhá polovica roka

5.7. Deň vierozvestcov Cyrila a Metodeje

 • Deň vierozvestcov Cyrila a Metoda je v kresťanskom kalendári venovaný dvom bratom, vierozvestom a misionárom, ktorí hrali kľúčovú úlohu pri christianizáciu slovanských národov v 9. storočí. Oslavy tohto dňa zahŕňajú bohoslužby, pamätné ceremónie a kultúrne podujatia, ktoré zdôrazňujú ich odkaz na jednotu, jazyk a vieru v Európe.

29.8. Výročie Slovenského národného povstania

 • Výročie Slovenského národného povstania (SNP) je slávené 29. augusta každý rok a pripomína hrdinský odpor slovenského obyvateľstva proti nacistickému a fašistickému režimu v roku 1944. SNP je jedným z najvýznamnejších momentov v moderných dejinách Slovenska, kedy odvážni povstalci bojovali za slobodu a demokraciu. Toto výročie si krajina pripomína prostredníctvom rôznych podujatí, pamätných slávností a vojenských poct, ktoré zdôrazňujú hrdinský duch a odvahu tých, ktorí sa postavili proti útlaku. Dňa SNP je tiež časom na reflexiu a vzpomínanie na obete, ktoré položili svoje životy za slobodu svojej vlasti. Oslavy tohto výročia posilňujú národný hrdinský hlas a jednotu Slovenska.

1.9. Deň Ústavy Slovenskej republiky

 • Deň Ústavy Slovenskej republiky je významným sviatkom oslavovaným 1. septembra každý rok. Tento deň pripomína prijatie prvej slovenskej ústavy v roku 1992, ktorá formálne stanovila nezávislosť krajiny po rozdelení Česko-Slovenska. Oslavy zahŕňajú rôzne kultúrne podujatia, pietne aktivity a vojenské pocty, ktoré zdôrazňujú význam právneho základu pre demokraciu a slobodu. Deň Ústavy sa stáva príležitosťou na reflexiu nad hodnotami a princípmi, na ktorých je postavená slovenská republika. Oslavy výročia Ústavy zároveň posilňujú národný pocit identity a hrdosti na suverenitu Slovenskej republiky.

15.9. Sedembolestná Panna Mária

 • Sedembolestná Panna Mária je titul, ktorý oslavuje sedem významných bolestí alebo utrpení Panny Márie v kresťanskej tradícii. Tieto bolesti sú symbolické a spájané s Ježišovým životom a umučením. Patrí sem napríklad Proroctvo Simeona, Útecha v Egypte, Ztráta Ježiša v chráme, Setkání s Ježišem na ceste do Golgoty, Ukrižovanie a Smrť na kríži. Sedembolestná Panna Mária je často zobrazovaná so sedmimi mečmi vpichnutými do jej srdca, symbolizujúcimi tieto bolesti. Tento titul je dôležitým aspektom mariánskeho kultu v rôznych kresťanských denomináciách a je sprevádzaný modlitbami, pútami a liturgickými oslavami. Táto devócia zdôrazňuje spojenie Panny Márie s utrpením a obetou v Božom pláne vykúpenia.

1.11. Sviatok všetkých svätých

 • Sviatok Všetkých svätých, slávený 1. novembra, je v kresťanskej tradícii dňom venovaným pamiatke a modlitbám za všetkých zosnulých veriacich. Tento sviatok zdôrazňuje spojenie živých a mŕtvych v spoločenstve viery a pripomína nám význam modliť sa za duše tých, ktorí už opustili tento svet. V tento deň sa často navštevujú cintoríny a hroby, na ktorých sú položené kvety a zapálené sviečky. Liturgické obrady sa sústredia na spomínanie všetkých svätých, ktorí dosiahli blaženstvo v nebi, a výrobu modlitieb za duše tých, ktorí sú v očistci. Sviatok Všetkých svätých je príležitosťou na vyjadrenie úcty k predkom a reflexiu nad konečnosťou života, s dôrazom na nádej v večný život po smrti.

17.11. Deň boja za slobodu a demokraciu

 • Deň boja za slobodu a demokraciu, slávený 17. novembra, pripomína kľúčové udalosti spojené s pádom komunistického režimu v roku 1989 v Československu. Oslavy zahŕňajú rôzne akcie a demonštrácie, kde ľudia vyjadrujú vďačnosť za slobodu a demokraciu a reflexiu na hodnoty ľudských práv a slobody prejavu. Tento deň symbolizuje statočný boj občanov za demokratické hodnoty a je významným okamihom v modernej histórii.

24.12. Štedrý deň

 • Štedrý deň, oslavovaný 24. decembra, je vrcholom vianočných osláv. Tento deň je spojený s rodinnými vianočnými tradíciami, ako je zdobenie stromčeka, príprava vianočného jedla a výmena darčekov. Hlavným jedlom je tradičný vianočný kapor so zemiakovým šalátom, a večer sa rodina zhromažďuje okolo stromčeka na spoločné spievanie kolied a výmenu darčekov. Štedrý deň zároveň zahŕňa návštevu vianočných bohoslužieb a je plný vrelosti, radosti a rodinného stretávania, predstavujúci jeden z najvýznamnejších okamihov v slovenskom vianočnom období.

25.12. 1. sviatok vianočné

 • 1. sviatok vianočný je v kresťanskej tradícii dňom, ktorý pripomína narodenie Ježiša Krista. Pre veriacich je to sviatok plný náboženských slávností a bohoslužieb, kde sa oslavuje príchod Spasiteľa na svet. Pre veriacich aj neveriacich je to aj deň, keď sa rodiny zhromažďujú, oslavujú spoločne a vymieňajú si vianočné darčeky. Tradičné vianočné jedlo a rôzne vianočné tradície dodávajú tomuto dňu zvláštnu atmosféru a význam.

26.12. 2. sviatok vianočné

 • 2. sviatok vianočný je vo väčšine krajín označovaný ako Druhý vianočný deň. Tento deň slúži na pokračovanie vianočných osláv a často je venovaný rodinným aktivitám a odpočinku. Ľudia trávia čas spoločne, navštevujú príbuzných, relaxujú alebo sa zúčastňujú ďalších vianočných udalostí. V niektorých kultúrach je Druhý vianočný deň považovaný za pokojnejší deň ako tie predchádzajúce, čo umožňuje rodinám užívať si pokojnejšie chvíle po hektickom období pred Vianocami.
sviatky 2024

Významné dni 2024

Významné dni 2024 v kalendári označujú väčšinou dátum, ktorý má zvláštny alebo výnimočný význam z rôznych dôvodov. Významné dni môžu byť spojené s náboženskými, kultúrnymi, historickými alebo osobnými udalosťami, ktoré majú pre jednotlivcov, komunity alebo celú spoločnosť osobitný význam. Medzi významné dni 2024 v Slovenskej republike patria:

 • 27.1. – Deň pamiatky obetí holokaustu
 • 14.2. – Deň svätého Valentína
 • 7.4. – Deň vzdelanosti
 • 22.4. – Deň Zeme
 • 12.5. – Deň matiek
 • 15.5. – Deň rodín
 • 16.6. – Deň otcov
 • 2.11. – Pamiatka zosnulých (Dušičky)
 • 19.11. – Deň mužov

Medzinárodné dni 2024

Medzinárodné dni sú určité dni v kalendári, počas ktorých sa venuje pozornosť špecifickým témam, problémom alebo oslavám na celosvetovej úrovni. Tieto dni sú často vyhlásené alebo podporované medzinárodnými organizáciami, vládami alebo neziskovými organizáciami a slúžia na upozornenie na dôležité globálne témy. Každý medzinárodný deň má vlastný význam a cieľ, a ich zámerom je často zvýšiť povedomie o určitej problematike, podporovať zmeny alebo vyjadrovať solidaritu s konkrétnymi skupinami ľudí. Medzi medzinárodné dni v patria napríklad:

 • 8.3. – Medzinárodný deň žien
 • 21.3. – Medzinárodný deň boja proti rasizmu
 • 17.5. – Medzinárodný deň proti homofóbii
 • 1.6. – Medzinárodný deň detí
 • 5.6. – Medzinárodný deň životného prostredia
 • 30.7. – Medzinárodný deň priateľstva
 • 21.9. – Medzinárodný deň mieru
 • 24.9. – Medzinárodný deň vzdelávania
 • 16.11. – Medzinárodný deň tolerancie
 • 17.11. – Medzinárodný deň študentstva
 • 1.12. – Medzinárodný deň boja proti AIDS
 • 10.12. – Medzinárodný deň ľudských práv

Kedy sa nejde do práce 2024?

Na Slovensku existuje funkcia pracovných dní počas štátnych sviatkov. Väčšina štátnych sviatkov slúži ako dni pracovného pokoja, čo znamená, že väčšina zamestnancov má voľno a obchody sú zatvorené. Medzi tieto dni patrí napríklad Nový rok, Veľký piatok, Sviatok práce a Deň vzniku samostatného Slovenska. Tieto rozdielne pravidlá odrážajú kombináciu náboženských a kultúrnych tradícií, ktoré formujú pracovný kalendár na Slovensku.

Otváracia doba sviatky 2024

otváracia doba sviatky

Na ktoré štátne sviatky je zatvorené? Na Slovensku je tradíciou, že všetky obchody zostávajú zatvorené počas štátnych sviatkov s výnimkou Štedrého dňa. V tento jedinečný deň, kedy sa oslavujú Vianoce, majú obchody otvorené iba do poludnia. To umožňuje ľuďom pripraviť sa na vianočné oslavy a stráviť tento špeciálny čas s rodinou a blízkymi. Zatvorené obchody na štátne sviatky podporujú pokojnejšiu a odpočinkovejšiu atmosféru počas týchto významných dní, kedy sa ľudia sústredia na tradičné rodinné stretnutia a sviatočné tradície.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *