GMO: Čo to sú geneticky modifikované organizmy?

GMO: Čo to sú geneticky modifikované organizmy?

GMO alebo geneticky modifikované organizmy vznikajú úpravou genetického materiálu (DNA, RNA) daného organizmu pomocou genetického inžinierstva. Pri tomto procese sa deaktivuje konkrétny gén alebo sa začlení gén z iného organizmu.

Typy zásahov do genetického materiálu

  • Náhodné zmeny pomocou rôznych mutagénov a ionizujúceho žiarenia. Tieto zmeny ale nie sú považované za genetickú modifikáciu a nevzťahujú sa na ne prísne regulácie ohľadom GMO.
  • Cielené mutácie vzniknuté vnesením alebo deaktiváciou génu.

Organizmus, do ktorého bol vnesený cudzí gén, sa nazýva transgénny.

GMO v poľnohospodárstve

V poľnohospodárstve sa genetické inžinierstvo najviac využíva pri rastlinách, v ktorých je možné dosiahnuť vyššie odolnosti voči suchu, mrazu, škodcom alebo zvyšovať obsah vitamínov. Jedným z príkladov GMO je Zlatá ryža, ktorá po genetickej modifikácii obsahovala zvýšenú koncentráciu β-karotén. V EÚ sa pre komerčné použitie môže pestovať len jedna GMO rastlina a to kukurica s označením BT, ktorá je odolná voči zavíjaču kukuričnému.

Viete, že v Taiwane sa vedcom podarilo vytvoriť svietivé ošípané? Pomocou genetického inžinierstva vpravili vedci fluorescenčný zelený proteín do prasacieho embrya, ktorý pod UV svetlom svieti zeleno.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *