Oktánové číslo: Čo je to oktánové číslo a ako sa zvyšuje?

Oktánové číslo: Čo je to oktánové číslo a ako sa zvyšuje?

Oktánové číslo je hodnota, ktorá meria odolnosť paliva (benzínu) voči predčasnému samovznieteniu, známemu ako klepanie motora, pri kompresii v spaľovacom motore. Vyššie oktánové číslo znamená väčšiu odolnosť paliva voči klepaniu, čo umožňuje efektívnejší a výkonnejší chod motora.

Na dosiahnutie vyššieho oktánového čísla sa v dnešnej dobe používajú prevažne organokovové zlúčeniny mangánu, aromatické amíny alebo halogenidy prechodných kovov. V minulosť sa používalo olovo na zvýšenie oktánového čísla, ale kvôli toxicite olova sú dnes tieto prímesi zakázané.

Pokiaľ máme napríklad oktánové číslo 96, tak to znamená, že palivo je odolné voči samovznieteniu ako zmes skladajúca sa z 96% izooktánu a 4% heptánu.

Oktánové číslo palív

  • Automobilový benzín: 87 – 100
  • Letecký benzín: 87 – 107
  • Závodný benzín: 95 – 150
  • Benzín formuly 1: 95 – 102
  • LPG: 110