Leasing: Čo to znamená finančný a operatívny lízing?

Leasing umožňuje získať právo používať majetok (najčastejšie vozidlá a nehnuteľnosti) bez toho, aby sme ho celý ihneď kúpili. Po uzavretí leasingovej zmluvy musí nájomca platiť prenajímateľovi stanovenú čiastku (väčšinou mesačne) do doby než je majetok splatený. Počas splácania je vlastníkom majetku stále prenajímateľ.

Finančný leasing

Pri finančnom lízingu nájomca podľa obsahu zmluvy prvý zaplatí jednorazový finančný obnos (akontáciu), ktorý by sa dal popísať ako nevratná záloha a následne nájomca platí každý mesiac vopred stanovenú čiastku. Počas splácania nepatrí majetok nájomcovi ale prenajímateľovi a po konci splácania si môže nájomca, väčšinou za symbolickú cenu, majetok odkúpiť do svojho vlastníctva.

Akontácia je platba vopred používaná pri leasingoch a úveroch. Táto platba sa počíta ako percento (10 – 70%) z celkovej ceny obstarávanej veci.

Operatívny leasing

Pri operatívnom lízingu na rozdiel od finančného sa po skončení zmluvy neprevádza majetok do vlastníctva nájomcu, ale zostáva prenajímateľovi. Ďalej sa tiež neplatí akontácia ako pri finančnom lízingu a po skončení doby je možné si tiež vymeniť predmet lízingu za nový.